اخبار و رویدادها


نمایشگاه رسانه های سلامت محور

با افتخار میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان محترم در اولین نمایشگاه رسانه های سلامت محور (غرفه ۳۵۳) خواهیم بود.