اخبار و رویدادها


سادگی در تبلیغات

یک تبلیغ باید مثل هراسی که از یک شکست تجاری وجود دارد و افراد را به تحرک وا می دارد بیننده را از حالت رخوت و بی حالی بیرون آورد. تبلیغ خودتان را در مجله هایی چاپ کنید که پر از کلیشه و تصاویر مصنوعی است آن هم از طریق لبخند زدن و تحمیل خود به کسانی که این تبلیغ را می بینند. به عبارتی افزایش طرفداران و هدایت این پیغام با بهترین و مناسب ترین روش. از جمله اصول کلیدی تبلیغات برزیلی ها به این شرح است: ساده باش ولی احمق نباش. هدفدار باش. در لحظه تاثیرگذار باش. معروف شو و جزء افراد متوسط نباش. پیروزی تبلیغ چاپی گران پری در فستیوال کن ۱۹۹۳ راهی را گشود که بسیاری از آژانس های برزیلی آن را دنبال کردند. تبلیغ در مورد نمایش بوترو در موزه هنرهای معاصر سائوپائولو مثالی دیگر در زمینه سادگی است. در این تبلیغ بارزترین مشخصه این هنرمند کلمبیایی که بدنی فربه و بزرگ بود به نمایش گذاشته شده بود. یکی از مشخصه های مهم یک کفش تنیس در ذهن کسانی که هر روز تنیس بازی می کنند بند دار بودن آن است برند میزونو برای ارتوپدهای برزیلی شناخته شده است و یکی از پرفروش ترین ها در این کشور است. از این رو تصور یک کفش تنیس به همراه استخوان ها به نظر ساده ترین راه تبلیغات است به همین خاطر است که فولکس واگن در این کشور خوب جواب داده است. کشف و تطبیق مضاعف و استفاده از آن برای تقویت یک برند آلمانی در مورد کیفیت کلی محصولات این برند کاملا برای ما روشن است.