آتلیه هنری


ماموریت واحد هنری شرکت دریچه نو انتقال پیام از طریق عناصر سمعی و بصری می باشد. در این راستا آشنایی با فرهنگ جامعه و شناخت هنجارها، ارزش ها، آداب و رسوم و شیوه ارائه آن بیشترین اهمیت را دارد. آتلیه هنری شرکت دریچه نو، با یک دهه تجربه و با بکارگیری طراحان حرفه ای و خلاق، برنامه ریزی و اجرای پروژه های تبلیغاتی را برعهده دارد. مجموعه فرآیندکاری آتلیه دریچه نو از ایده پردازی، برنامه ریزی، طراحی تا اجرا در چهار بخش (مشاوره،کارگردانی هنری و مدیریت پروژه، طراحی، چاپ و نظارت فنی، تولید و بسته بندی) تعریف شده است.

مهمترین فعالیت های آتلیه هنری شرکت تبلیغاتی دریچه نو عبارتند از:

  • طراحی و گرافیک
  • چاپ و بسته بندی